Vill du veta mer om distansutbildningen? |intresseanmalan@chefsjouren.se
  • Holistiskt Ledarskap Holistiskt Ledarskap

    Holistiskt Ledarskap

Holistiskt Ledarskap

Holistiskt Ledarskap Sant Holistiskt ledarskap är något verkligt fantastiskt. Det är den dyrbara konsten att inspirera, motivera, utmana och utveckla Dig själv på livets alla plan i full harmoni och balans att nå Dina uppsatta mål, och som ett resultat av det få andra att gör detsamma. Vi människor gör inte vad andra säger utan vad andra gör! Holistiskt ledarskap är också Din nyckel till långsiktig framgång i allt Du bestämmer Dig för att uppleva och nå. Holistiskt ledarskap ger Dig och Ditt team ett […]
  • Ledarskap på djupet Ledarskap på djupet

    Ledarskap på djupet

Ledarskap på djupet

Ledarskap på djupet För att företag och organisationer ska blomstra i vår snabba och ständigt föränderliga värld måste alla utveckla och träna upp någon form av ledarskap. Det ledarskap som på djupet förändrar och förbättrar din ledningsförmåga är det holistiska ledarskapet för det utvecklar i första hand ditt personliga ledarskap, vilket kräver att du når självinsikt och självkännedom. Det du får genom ett holstiskt fördjupadande ledarskap är bland annat att du verkligen kommer att bry dig om de människor du leder och de kommer att både känna […]
  • Det transformerande ledarskapet Det transformerande ledarskapet

    Det transformerande ledarskapet

Det transformerande ledarskapet

Det transformerande ledarskapet Ledarskap har utvecklats successivt och är nu på väg att bli transformerande. Transformerande ledarskap skapas genom karisma, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individualiserad hänsyn och det är inte slutet på resan, utan bara början. Grundbulten för det transformerande ledarskapet är det emotionella och holistiska perspektivet och förhållningssättet. Fokuset ligger på medarbetarnas behov i första hand. Den emotionella utvecklingen i det transformerande ledarskapet ger ökad effektivitet och lönsamhet eftersom ledarens fokus ändras från att tillfredsställa egenintresset till att tillgodose andras behov. Altruism skapar mer motivation.