Så här kontaktar du oss snabbast och lättast

Frågor om utbildningar, kurser och coaching tar Vailet hand om

E-post: vailet@chefsjouren.se

Telefon: 0708 – 69 21 63

Övriga funktioner, se nedan för snabb och smidig hantering:

För intresseanmälningar:  intresseanmalan@chefsjouren.se

För bokning:  bokning@chefsjouren.se

För fakturafrågor:  faktura@chefsjouren.se

Annat som du behöver hjälp med:  ovrigt@chefsjouren.se